Obituaries

Pamela Kay Gulledge thumbnail

Pamela Kay Gulledge

January 24, 1960 - June 10, 2018

James Wells II thumbnail

James Wells II

June 15, 1987 - June 5, 2018

Robert Jackson McGee Jr. thumbnail

Robert Jackson McGee Jr.

July 2, 1957 - June 6, 2018

Ricky Gorden Hards thumbnail

Ricky Gorden Hards

March 22, 1958 - June 4, 2018

Kenneth R. Haywood thumbnail

Kenneth R. Haywood

June 27, 1937 - May 25, 2018

Ronald “Ron” Bruce McClurg thumbnail

Ronald “Ron” Bruce McClurg

April 29, 1942 - May 22, 2018

Donald “Don” Eugene Walls thumbnail

Donald “Don” Eugene Walls

May 12, 1944 - May 22, 2018

Visitation:
Friday, May 25, 2018

Thomas Lee Austin thumbnail

Thomas Lee Austin

January 16, 1946 - May 17, 2018

Judy Lynn Catanzaro thumbnail

Judy Lynn Catanzaro

June 3, 1948 - May 16, 2018

John A. “Tiger” Meriwether thumbnail

John A. “Tiger” Meriwether

June 22, 1959 - May 11, 2018