Obituaries

Teresa Austin thumbnail

Teresa Austin

March 8, 1969 - December 1, 2017

James Edward Pack thumbnail

James Edward Pack

February 3, 1951 - November 24, 2017

Doris T. Ligon thumbnail

Doris T. Ligon

December 26, 1942 - November 26, 2017

Gregory L Cole thumbnail

Gregory L Cole

July 16, 1957 - November 22, 2017

Bonita Belcher thumbnail

Bonita Belcher

March 9, 1945 - November 17, 2017

Eunice Jeanette Rozelle thumbnail

Eunice Jeanette Rozelle

January 23, 1940 - November 19, 2017

Carl Wayne Johnson thumbnail

Carl Wayne Johnson

July 5, 1954 - November 17, 2017

Kim Howard Stancil thumbnail

Kim Howard Stancil

January 10, 1952 - November 3, 2017

Martha Graye Wall thumbnail

Martha Graye Wall

February 20, 1928 - November 15, 2017

Visitation:
Friday, November 17, 2017

Marvin E. Rye thumbnail

Marvin E. Rye

August 24, 1945 - November 12, 2017